جزئیات عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا

0
فروش فیدلیتی و دیگنیتی
روز یکشنبه و دوشنبه ۲۲ و ۲۳ آبان تعداد ۱۹۶ دستگاه فیدلیتی ۵ و ۷ نفره و ۱۹۲ دستگاه دیگنیتی در بورس کالا عرضه خواهد شد.

به گزارش نبض صنعت، ۱۹۶ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره و ۱۹۶ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره روز یکشنبه ۲۲ آبان‌ماه و ۱۹۲ دستگاه دیگنیتی روز دوشنبه ۲۳ آبان در بورس کالا عرضه می‌شود.

مبلغ پیش‌پرداخت برای شرکت در حراج این دو دستگاه خودرو ۳۰درصد مبلغ پایه است.

جزئیات عرضه فیدلیتی 5 نفره

در عرضه روز یکشنبه ۲۲ آبان، از ۱۹۶ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره، ۹۸ دستگاه به رنگ سفید و ۹۸ دستگاه مشکی خواهد بود و قیمت پایه نیز برای هر دو رنگ، ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

به قیمت فوق، هزینه‌های دیگری همچون ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش و سایر هزینه‌ها جمعا ۱۷۱میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۷ ریال (شامل ۱۳۱ میلیون ریال مالیات و عوارض شماره‌گذاری، ۴۳۵ هزار ریال هوشمندسازی کارت خودرو، ۵۰۰ هزار ریال هزینه خدمات پست، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تولید پلاک و شماره‌گذاری و ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ریال بیمه شخص ثالث) اضافه می‌شود.

جزئیات عرضه فیدلیتی 7 نفره

در عرضه روز یکشنبه ۲۳ آبان، همچنین ۱۹۶ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره شامل ۹۸ دستگاه سفید و ۹۸ دستگاه مشکی به قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان روی تابلو عرضه می‌رود.

به قیمت فوق، هزینه‌های دیگری همچون ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، سایر هزینه‌ها جمعا ۱۷۳میلیون و ۹۱۹هزار و ۲۷ریال (شامل ۱۳۳میلیون ریال مالیات و عوارض شماره‌گذاری، ۴۳۵ هزار ریال هوشمندسازی کارت خودرو، ۵۰۰ هزار ریال هزینه خدمات پست، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تولید پلاک و شماره‌گذاری و ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ریال بیمه شخص ثالث) اضافه می‌شود.

جزئیات عرضه دیگنیتی

در عرضه روز دوشنبه ۲۳ آبان نیز از ۱۹۲ دستگاه خودروی دیگنیتی که قرار است عرضه شود ، ۴۸ دستگاه سفید با تریم مشکی، ۴۸ دستگاه سفید با تریم قرمز، ۴۸ دستگاه سفید با تریم مشکی و ۴۸ دستگاه مشکی با تریم قرمز است. قیمت پایه دیگنیتی ۸۲۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعلام شد.

به قیمت فوق، هزینه‌های دیگری همچون ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش و سایر هزینه‌ها جمعا ۳۹۴میلیون و ۴۱۹هزار و ۲۷ریال (شامل ۳۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات و عوارض شماره‌گذاری، ۴۳۵ هزار ریال هوشمندسازی کارت خودرو، ۵۰۰ هزار ریال هزینه خدمات پست، ۲میلیون و ۸۰۰هزار تولید پلاک و شماره‌گذاری، ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ریال بیمه شخص ثالث) افزوده می‌شود.

در مشخصات عرضه فیدلیتی و دیگنیتی قید شده که هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. همچنین درصد پیش‌پرداخت سفارش خرید ۳۰درصد اعلام شد. صدور سند و شماره‌گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود و خریداران جهت تحویل خودرو باید یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت را (به شرح لیست پیوست) از طرق پورتال فروش بهمن‌موتور به آدرس bahman.iranecar.com انتخاب کنند. علاوه بر این، خریداران ملزم به واریز وجه هزینه‌های اعلامی هم‌زمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب بهمن‌موتور هستند.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید