افزایش ۳۳.۵ درصدی معاملات مسکن تهران در آبان ۱۴۰۰

0

بررسی گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به آبان سال گذشته ۱۷.۷ درصد و تعداد معاملات ۳۳.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش نبض صنعت، مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی بیشترین متوسط قیمت مسکن طی آبان‌ماه امسال با 72 میلیون و 749 هزار تومان برای منطقه یک بوده است. در ماه مورد اشاره 334 فقره قرارداد در این منطقه ثبت شده است.

کمترین متوسط قیمت نیز با 14 میلیون و 519 هزار تومان متعلق به منطقه 18 بوده است.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی دومین ماه پاییز 1400 برای مناطق 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 به ترتیب 50 میلیون و 38 هزار تومان، 59 میلیون و 839 هزار، 34 میلیون و 154 هزار، 38 هزار و 185 هزار، 43 میلیون و 811 هزار، 30 میلیون و 142 هزار، 29 میلیون و 841 هزار و 21 میلیون و 620 هزار تومان بوده است.

متوسط قیمت مسکن در منطقه 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 و 19 به ترتیب 20 میلیون و 931 هزار، 21 میلیون و 781 هزار تومان، 18 میلیون و 670 هزار، 28 هزار و 363 هزار، 23 هزار و 589 هزار، 17 میلیون و 89 هزار، 16 میلیون و 625 هزار، 16 میلیون و 183 هزار و 107 میلیون و 310 هزار تومان است.

همچنین در منطقه 20 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 16 میلیون و 514 هزار تومان و در منطقه 21 بالغ بر 23 میلیون و 218 میلیون تومان است.

در منطقه 22 نیز متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی 32 میلیون و 400 هزار تومان است. در مجموع متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران 32 میلیون و 9 هزار تومان و تعداد کل معاملات 7304 فقره بوده است.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی مهرماه امسال 31 میلیون و 631 هزار تومان بود که در آبان‌ماه با رشد 1.2 درصدی به 32 میلیون و 90 هزار تومان افزایش یافته است. تعداد معاملات نیز در بازه اشاره شده 33.5 درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید