بسته تشویقی شهرسازانه ابلاغ شد + جرئیات

0
وزیر راه و شهرسازی بسته ۱۹ بندی تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده را به استانداران ابلاغ کرد و این مصوبات را فرصتی برای ساخت ۴ میلیون مسکن پایدار دانست.

به گزارش نبض صنعت، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی شهرسازانه 19 بندی درخصوص سیاست‌های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن ابلاغ کرد.

مصوبات ابلاغی دارای ویژگی‌های انعطاف پذیری مصوبه نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای، فرصت ویژه برای سازندگان و مالکان، توانمندسازی اقتصادی ساکنان بافت فرسوده از طریق انعطاف‌پذیری در ضوابط استقرار کاربری‌ها و با رویکرد درهم تنیدگی مسکن و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده روی دارایی‌های ساکنان و افزایش کیفیت فضای سکونت است.

گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک و ساخت این واحد ها، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری ها از ویژگی های دیگر این مصوبات ابلاغی است.

جزئیات 19 بندی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در 4 گروه انواع مشوق‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است.

بیشتر بخوانید : خرید و فروش دلاری مسکن در تهران

جزئیات ضوابط تشویقی انواع مشوق‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری هر یک از گروه ها؛

ضوابط تشویقی گروه اول (بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری)

-اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

-امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی

-امکان تخصیص 20 درصد از فضای باز غیر مسقف مجموعه به منظور تأمین بخشی از پارکینگ های مورد نیاز

-امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را از دست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم

– امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده گذاری و نما

ضوابط تشویقی گروه دوم (نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای)

– اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

– امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل

– عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

– کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به 0.75 مشروط به وجود پارک حاشیه ای در معبر

– امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم

ضوابط تشویقی گروه سوم (نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری)

– اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

– کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به 0.75 برای هر واحد

– امکان احداث حداکثر یک درب اضافه در راستای تأمین حداکثری پارکینگ

– عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

ضوابط تشویقی گروه چهارم (نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع)

– امکان پیشروی طولی تا 2 متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی

– کاهش ضریب برای هر واحد تأمین پارکینگ مورد نیاز به 0.75

– امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تأمین ضریب تأمین یک پارکینگ برای هر واحد

– امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین شده در طرح مصوب

– عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

بنابر این گزارش در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مواردی که لازم است در کمیسیون ماده 5 مطرح و اتخاذ تصمیم شود به شرح زیر است:

1-طرحهای تجمیعی مشتمل بر یک بلوک شهری یا بیشتر که متقاضی بهره‌گیری از امتیازات ویژه بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلاک شهری می‌باشند.

2- گزارش شهرداری درمورد محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌های موضوع بندهای 1 و 3 مقدمه مصوبه ابلاغی

3- نقشه موقعیت پارکینگ‌های محله‌ای پیش‌بینی شده موضوع بند 5 مصوبه ابلاغی

4- بررسی و تصویب مشوق‌های تکمیلی و خاص هر شهر با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای ویژه آن در چارچوب بند 3 مصوبه ابلاغی

همچنین در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده تکالیف شهرداری‌ها شامل موارد زیر است:

1- تسریع دربررسی درخواستهای متقاضیان وصدور پروانه­ ساختمان طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی معماری و عندالزوم انعکاس درخواست‌ها (موضوع بند 1 بخش الف این بخشنامه) به دبیرخانه کمیسیون ماده5.

2- ارائه پیشنهادات مربوط به مشوق‌های کالبدی خاص شهر، با توجه به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه موضوع بند 3 مقدمه مصوبه ابلاغی

3- احصای محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌ها و گزارش آن به کمیسیون ماده 5 موضوع بند های 1 و 3 مقدمه مصوبه ابلاغی (موضوع بند 1 مصوبه شورایعالی)

4- پیگیری تأمین پارکینگ‌های محله‌ای پیشنهادی برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی مشمول این ضوابط پس از تصویب نقشه موقعیت آن در کمیسیون ماده5 موضوع بند 5 مصوبه ابلاغی

5- ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه از میزان پروانه‌های صادره در بافت فرسوده موضوع بند 8 مصوبه ابلاغی مشتمل برگزارش پیشرفت فیزیکی 5 مرحله‌ای پایان کار صادره براساس تعداد واحد مسکونی، میزان پارکینگ تجمیعی احداث شده و میزان تامین سرانه های خدماتی در زمین و طبقات

6- گزارش عملکرد بند 1 بخش ج مصوبه ابلاغی

وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده به استانداران که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است، تکالیف ادارات کل راه و شهرسازی(دبیرخانه کمیسیون ماده5) را شامل موارد زیر ذکر کرده است:

1-تسریع در بررسی و طرح درخواستهای مرتبط با موضوع مصوبه شورای‌عالی در کمیسیون ماده 5

2- اطلاع رسانی­ گسترده مفاد مصوبه ابلاغی درمحلات هدف بازآفرینی شهری در قالب های مختلف با حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران.

3- شناسایی و توجیه سرمایه گذاران محلی، سازندگان ومالکان اراضی واملاک واقع در بافت‌های فرسوده برای بهره‌گیری از مزایای مشوق‌های مربوطه (به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران).

4- ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه از میزان و محتوای مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 مرتبط با موضوع مصوبه ابلاغی.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید