احضار مدیران ایران خودرو و سایپا برای توضیح در مورد عدم کاهش خودروهای دپویی

0
پارکینگ خودرو
پارکینگ خودرو

سازمان بازرسی کل کشور، هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را برای ارائه توضیحاتی درباره علت بی توجهی به کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه فراخواند.

به گزارش نبض صنعت، در نامه غلام عباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیات مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا آمده است:

احتراما، نظر به تشکیل پرونده کلاسه 1.100.511.0026 و پیرو جلسات متشکله، بازدیدهای میدانی انجام شده و مکاتبات صورت پذیرفته طی نامه‌های شماره 186381 و 186379 – 1400.7.4 و هشدار اعلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور ارائه برنامه زمان‌بندی و ضرورت کاهش خودروهای ناقص مستقر در کف پارکینگ خودروسازان طی نامه شماره 500.248934 مورخ 1400.9.3 و با عنایت به تصویب افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط خودروسازان و اقدامات انجام شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح های فروش ملی یک ماه اخیر که قسمتی از آن اجرایی شده و همچنین فراهم شدن زمینه استفاده از اعتبار مطرح از ناحیه شورای پول و اعتبار به منظور جبران بخشی از مطالبات قطعه سازان، ملاحظه می‌شود تغییر قابل توجهی در کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه آن شرکتها ایجاد نشده که مراتب گویای عدم اقدام و اهتمام جدی خودروسازان در کاهش تعداد خودروهای موجود در کف و کاهش التهاب قیمت خودرو در بازار بوده که با امعان نظر به آن و مستند به بند (3) قسمت (الف) ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می شود.

با عنایت به مراتب مذکور مقتضی است نسبت به ارائه دفاعیات خود در انطباق با مفاده ماده 33 این آین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری به این مرجع اقدام نمایید.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید