حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه کالایی به ۴ درصد افزایش یافت

0
گمرک ایران بخشنامه کاهش حقوق گمرکی یک ردیف تعرفه به یک درصد و افزایش حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه از یک درصد به چهار درصد از ابتدای سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.

به گزارش نبض صنعت، علی وکیلی در بخشنامه‌ای به دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت موضوع کاهش حقوق گمرکی ردیف تعرفه ۷۶۱۲۹۰۲۰ از ۴ به یک درصد افزایش حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه فصل ۷۶۰۶ و ۷۶۰۷ از یک به ۴ درصد را ابلاغ کرد. مهلت اعتبار بخشنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ ذکر شده است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۸/۱۴۰۲/۲۴۱۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۴ در خصوص ابلاغ فهرست ردیف تعرفه‌های مشمول کاهش حقوق گمرکی به یک درصد (۱) به استناد بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و مطابق فهرست ردیف تعرفه‌های اعلامی طی بخشنامه‌های ردیف (۲۵۹)، (۲۸۹) و (۳۳۹) سال ۱۴۰۱، ضمن ارسال تصویر ۲ فقره نامه‌های دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مقتضی است دستور فرمائید مراتب به شرح ذیل و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند:

۱- به پیوست تصویر نامه شماره ۶۴۵۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۱۳۹۵۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت مزبور، در خصوص حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه ۷۶۰۶۱۱۹۰ – ۷۶۰۶۱۲۳۰ – ۷۶۰۶۱۲۴۰ – ۷۶۰۶۹۲۴۰ – ۷۶۰۶۹۲۹۰ – ۷۶۰۷۱۱۱۰ و ۷۶۰۷۱۱۹۰ به میزان چهار درصد (۴) جهت اقدام لازم و اعمال حقوق گمرکی چهار درصد (۴٪) برای اقلام مزبور ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه فوق الذکر قبلاً به موجب فهرست (۳۳۹۲ ردیف تعرفه) بخشنامه شماره ۲۵۹/۱۴۰۱/۱۳۵۳۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ و به استناد قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از چهار درصد (۴) به یک درصد (۱) کاهش یافته بود و به موجب بخشنامه شماره ۸/۱۴۰۲/۲۴۱۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۴ فهرست‌های مندرج در بخشنامه‌های ردیف ۲۵۹ – ۲۸۹ و ۳۳۹ سال ۱۴۰۱ جهت لحاظ حقوق گمرکی یک درصد (۱٪) به استناد بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای اجرا در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود که با ابلاغیه فوق الذکر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه فوق الذکر منتفی و مشمول حقوق گمرکی چهار درصد (۴) هستند.

بیشتر بخوانید : حقوق گمرکی مواد اولیه تولید یک درصد تعیین شد

۲- همچنین به پیوست تصویر نامه شماره ۷۱۸۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۱۴۶۸۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ معاونت صنایع عمومی وزارت مزبور، در خصوص کاهش حقوق گمرکی ردیف تعرفه ۷۶۱۲۹۰۲۰ با شرح (—- قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی) از چهار درصد (۴) به یک درصد (۱) جهت اقدام لازم و اعمال حقوق گمرکی یک درصد (۱) برای ردیف تعرفه مزبور ارسال می‌گردد.

حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه کالایی به ۴ درصد افزایش یافت

 

حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه کالایی به ۴ درصد افزایش یافت

 

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید