رشد هزینه عملیات اکتشافات معدنی طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۰

0

آمار وزارت صمت از وضعیت صدور مجوزهای معدنی طی ۱۰ ماهه سال جاری نشان می دهد که ۳۶۵۲ میلیارد ریال صرف هزینه‌های اکتشاف شده که بالغ بر ۲۷۴ درصد بیشتر از هزینه مصرفی در مدت مشابه سال گذشته به جهت عملیات اکتشاف معدنی است اما در مقابل در این مدت از میزان صدور گواهی کشف حدود پنج درصد کاسته شده است.

به گزارش نبض صنعت، طبق آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌براری و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) کاهش یافته است؛ اما صدور پروانه اکتشاف و هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف افزایش صدور و هزینه را تجربه‌کرده‌اند.

در مجموع ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ قریب به ۸۹۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به ۷۸۵ فقره صادره در مجموع ۱۰ ماه نخست سال گذشته افزایش ۱۴ درصدی را رقم زده است.
از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ در مجموع ۴۰۱ فقره گواهی کشف معادن صادر شده که ۵.۴ درصد کمتر از میزان صدور این مجوز معدنی در مجموع ۱۰ ماهه ۱۳۹۹ است. در مدت مذکور سال گذشته ۴۲۴ فقره گواهی کشف صادر شده بود.
همچنین طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره‌برداری تا پایان دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور مجوز مربوط به پروانه بهره‌برداری نیز با کاهش ۱۷.۵ درصدی از ۵۱۵ فقره به ۴۲۵ فقره رسیده است.
علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز کاهش ۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه سال گذشته ۴۲۰۰ نفر مشغول کار به‌واسطه صدو پروانه بهره‌برداری معادن شده بودند، این تعداد در مدت مشابه امسال به ۳۶۵۲ نفر رسید.
در مقابل اما سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف طی ۱۰ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۴.۴ درصد افزایش یافته و به ۳۷۹۹ میلیارد ریال رسیده است. سرمایه مجوزهای صادره برای اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف بوده است، در ۹ ماهه سال جاری ۱۰۱۵ میلیارد ریال ثبت شده است.
افزایش صدور مجوزهای معدنی در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به تابستان
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرغم کاهش صدور مجوزهای معدنی در هم‌سنجی آمار ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اما در سه ماهه پاییز امسال، ۳۱۰ فقره پروانه اکتشاف و ۱۲۶ فقره گواهی کشف صادر شده است که نسبت به میزان آن در مدت مشابه سال گذشته(۲۶۴ فقره پروانه اکتشاف و ۱۲۲ فقره گواهی کشف) به ترتیب رشد ۱۷.۴ درصدی و ۳.۳ درصدی داشته‌اند.
همچنین هزینه عملیات اکتشافی نیز از ۱۶۰۰ میلیارد ر یال صرف شده تابستان ۱۴۰۰ به ۱۶۵۹ میلیارد ریال در فصل پاییز رسید است و براین اساس ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
در سه ماهه سوم امسال ۱۳۰ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شد که نسبت به آمار فصل تابستان معادل ۱۲۳ فقره ۵.۷ درصد کمتر است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید