فعالیت نیمی از واحدهای صنعتی در حوزه صنایع فلزی و شیمیایی

0
شهرک صنعتی
بر اساس آمارها تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۸۱ هزار نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند مشغول به کار بودند و نزدیک به ۵۰ درصد کل واحدها در صنایع فلزی و شیمیایی فعال هستند.

به گزارش نبض صنعت، بررسی گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۳۷ شهرک و ناحیه و تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری در مدت یاد شده به ۸۴۴ شهرک و ناحیه رسیده است. همچنین طبق این آمار در مجموع تا پایان سال گذشته معادل ۴۹ هزار و ۲۲۱ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده که ۹۸۱ هزارو و ۲۸ نفر در آن‌ها شاغل هستند.

بیش از نصف واحدها کوچک هستند

اما از کل ۴۹ هزار و ۲۲۱ واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۴۱.۴ درصد خرد، ۵۱.۵ درصد کوچک، شش درصد متوسط، ۴.۶ درصد واحدها متوسط و ۲.۳ درصد بزرگ هستند.

از نظر اشتغال نیز از کل حدود ۹۸۱ هزار نفر اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده، ۱۰.۷ درصد اشتغال در واحدهای خرد، ۴۹.۴ درصد در در واحدهای کوچک، ۱۵.۲ درصد در واحدهای متوسط و ۲۴.۶ درصد در واحدهای بزرگ ایجاد شده است.

در زمینه سرمایه‌گذاری نیز واحدهای کوچک پیشتاز هستند، به طوری که ۳۸.۵ درصد سرمایه گذاری شهرک‌های صنعتی در واحدهای کوچک، ۲۱.۳ درصد در واحدهای متوسط، ۲۸.۷ درصد در واحدهای بزرگ و ۱۱.۲ درصد در واحدهای خرد انجام شده است.

فعالیت نصف واحدهای شهرک‌های صنعتی در صنایع فلزی و شیمیایی

همچنین بر اساس این گزارش از کل ۴۹ هزار و ۲۲۱ واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۲۵.۵ درصد در صنایع فلزی، ۲۱.۹ درصد در صنایع شیمیایی، ۱۷.۱ درصد غذایی و آشامیدنی، ۱۱.۶ درصد در کانی غیرفلزی، ۷.۲ درصد در صنایع سلولزی، ۷.۶ درصد در حوزه خدمات، ۵.۴ درصد در صنایع نساجی و ۳.۳ درصد در صنعت برق و الکترونیک فعال هستند.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید