طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» در دستور کار مجلس

0
صنعت
صنعت، تولید، کارخانه
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس عنوان کرد: طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و ظرف یک ماه آینده نیز وارد صحن خواهد شد.

به گزارش نبض صنعت، جعفر قادری، قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، قانون اصلاح مواد یک و هفت اجرای سیاست های اصل 44 و قانون حداکثر ساخت را از جمله قوانین کلیدی در بخش تولید برشمرد و گفت: طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و ظرف یک ماه آینده نیز وارد صحن خواهدشد.

وی افزود: ما برای قانون «جهش تولید دانش بنیان» به عنوان یک کمیسیون فرعی در کنار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تا حدودی اشکالات را برطرف و طرح را پخته تر کردیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به وجود یک فاصله و شکاف زیاد فنی تکنولوژی ایران با کشورهای مختلف گفت: از آنجایی که این شکاف باید توسط دانش بنیان ها پر شود و دانش بنیان ها نیز نیازمند حمایت و معرفی تولیدات خود هستند لذا باید کالاهای تولید شده را در اختیار دستگاه های دولتی قرار دهیم و از منابع صندوق توسعه ملی نیز کمک بگیریم.

قادری عنوان کرد: ما طرح تأمین مالی تولید شرکتهای وثیقه پذیر و شرکت های تضمین را ارائه کردیم تا شرکت های متوسط مقیاس و کوچک مقیاس بهتر بتوانند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند.

امیر دارستانی فراهانی، کارشناس حوزه دانش بنیان نیز ورود به هر بازاری را نیازمند شناسایی آن بازار دانست و گفت: قبل از مطرح شدن تأمین مالی باید موضوع مطالعه ی بازار روی ایده و نمونه اولیه انجام شود چه بسا این مطالعه بازار ممکن است شرکت دانش بنیان را به مشتریان اصلی خودش برساند

وی افزود: هر یک از این مطالعات، سناریوهای متفاوتی را در برابر این شرکت باز می کند و متناسب با هر یک از این سناریوها اتفاقات خوب دیگری خواهد افتاد.

مشاور و تبادلگر فناوری اظهارکرد: نهادهای مالی در کشور مانند صندوق های پژوهش و نوآوری در استانها و دانشگاه های کشور در تلاشند که مدل های مالی حمایتی و خدمات و تسهیلات جدید را بر اساس مطالعات ایجاد کنند که البته این نهادهای مالی خیلی عقب تر از واقعیت های بازار ما هستند کمااینکه خود شرکتهای دانش بنیان نیز از این موضوع عقبند.

دارستانی ایجاد نهادهای مطالعه کننده بازار در کشور را ضروری دانست و گفت: شناسایی نیازهای مالی و نیازهای بازار از هر مطلب دیگر در این حوزه مهمتر است و ما از این نظر عقب هستیم.

وی معتقد است که در حمایت و تخصیص اعتبارات به دانش بنیان ها باید بین ایده های استارت آپی و شرکت های دانش بنیانیک تفکیکی صورت گیرد.

فعال حوزه دانش بنیان جذب مشارکت صنایع در تولیدات دانش بنیان ها و راه اندازی نظام پیش پرداخت و پیش خرید را پیشنهاد کرد و گفت: جذب مشارکت صنایع می تواند از سقوط دانش بنیان ها جلوگیری کند.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید