نبض صنعت گزارش می دهد
افت 4.3 درصدی شاخص تولید شرکت های صنعتی

0
صنعت،کارخانه
شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه 4.3 درصد کاهش یافت. «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت استفاده می شود.

شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی هر ماه توسط مرکز پژوهش های مجلس محاسبه می شود. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد. این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود.

طی مهرماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 6/5 درصدی و نسبت به ماه قبل(شهریور1401) با کاهش 4/3 درصدی مواجه شده است.

در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 3 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «محصولات فلزی بجز ماشین ‏آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته اند.

همچنین رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

افت شاخص تولید اکثر رشته فعالیت ها در مهر 1401

طی مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی، عمده رشته فعالیت ها با کاهش در شاخص تولید روبرو بوده اند.

رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 21/4 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 31 درصدی مواجه شده است.

افت شاخص فروش شرکتها در مهر 1401

طی مهرماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 9/2 درصدی مواجه بوده و در مقایسه با شهریور امسال با کاهش 15/8 درصدی روبرو شده است.

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 10 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 5 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «دارو» و «ماشین آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل عمده رشته فعالیت ها کاهش در شاخص فروش داشته اند، بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «شیمیایی (بجز دارو)» و «خودرو و قطعات» بوده است.

کاهش شاخص فروش معدنی ها

شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به مهر سال قبل با کاهش 8/2 درصدی و نسبت به شهریور امسال با کاهش 40/1 درصدی مواجه شده است.

در مهرماه 1401 شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی 0/2 درصد افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص با 6/4 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 35/6 درصد رسید.

رشد میانگین سالیانه شاخص قیمت

همچنین میانگین سالیانه شاخص قیمت با 3/2 درصد کاهش نسبت به ماه قبل، 50/9 درصد افزایش یافته است،

رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک» و «ماشین آلات و تجهیزات» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت داشته اند.

رشته فعالیت دارو نیز پس از سه ماه پیاپی که بیشترین رشد قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در مهرماه نرخ رشد ماهیانه قیمت، کاهش 17/1 درصدی داشته است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید