دولت برنامه سیاست صنعتی را تدوین كند

0
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس تدوین برنامه سیاست صنعتی را از اولویت‌های دولت چهاردهم دانست.

به گزارش نبض صنعت، میثم ظهوریان با اشاره به این كه برنامه‌های توسعه صنعتی ذیل یك سیاست مشخص در حوزه صنعت نبوده است، گفت: تدوین چنین برنامه‌ای موجب می‌شود سایر نظام‌ها نظیر بانكی و هدایتِ اعتبار به سیاست صنعتی متصل شوند و این یكی از اولویت‌های دولت آینده است.

وی با بیان این كه توزیع منابع هم ذیل چنین سیاستی نبوده است، افزود: در لایه صنعتی اولویت بندی نداشتیم.

ظهوریان با تاكید بر این كه منابع باید صرفِ كسب مزیت رقابتی در صنایع و نیز بنگاه‌های كوچك و متوسط هم شود، گفت: دولت باید چند صنعت را با عنوان مزیت رقابتی انتخاب كند و نظام بانكی و اقتصادی را نیز به آن متصل نماید و از این رو دانشگاه‌ها نیز شروع به تربیت نیرو برای صنایع اصلی كنند.

این نماینده مجلس با بیان این كه به حوزه تولید اولویت بخشی نداشته‌ایم، گفت: این مسئله در سال جاری بسیار مهم است.

وی خاطرنشان كرد: اولویت تولید و مردمی سازی اقتصاد وجود ندارد و نمون بارز آن به تابستان‌ها باز می‌گردد كه قطع گاز عملا به نفع بخش خانگی اتفاق می‌افتد.

ظهوریان در پایان خاطرنشان كرد: باید بخش صنعتی را نیز در كنار بخش خانگی و تجاری ببینیم و برای قطع برق ابتدا سراغ این بخش نرویم كه زیان بسیاری به تولید و اقتصاد كشور وارد می‌آورد.

همچنین طهمورث لاهوتی، معاون صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی با بیان اینكه ارتقای كیفیت به هزینه تمام شده و رقابتی شدن محصولات در بازار هدف باز می‌گردد، گفت: بنگاه‌های كوچك و متوسط با منابع مالی اندك روی این مسائل حساس است تا منابع و مصارف را تراز نماید.

وی افزود: طبیعتا هرچه در راستای كاهش هزینه تمام شده تولید كمك كنیم، انتظار بیشتری هم از واحد صنعتی خواهد رفت تا كیفیت را ارتقا دهد.

لاهوتی با بیان اینكه عمده واحدهای كوچك و متوسط برای بازار داخلی تلاش می‌كنند، تاكید كرد: كیفیت محصول برای هدف قرار دادن مشتری داخلی بسیار مورد توجه مدیران واحدهاست و مسئله دیگر ارزش تمام شده است كه باید به شدت بدان توجه شود.

وی اضافه كرد: بخشی از این توجه درون بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد و مدیران تولید در این حوزه نقش دارد.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید