نبض صنعت گزارش می دهد
فقط یک پنجم مصوبات ستاد تسهیل موانع تولید اجرایی شد

0
صنعت نساجی
طبق جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نيمی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای سال ۹۸ تا پایان تیر ۱۴۰۰ اجرایی نشده و فقط يک پنجم از مصوبات به طور کامل اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «ارزیابی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰» از ۴۰ مصوبه مورد بررسی، ۱۶۸ مورد تکلیف شامل 124 مورد «مصوبات مربوط به بنگاه های تولیدی» (بنگاه خاص یا بنگاه ها به طور كلی) و ۴۴ مورد مصوبات مربوط به قوانین و مقررات احصا شده است.

طبق جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، حدود 25 درصد از مصوبات مربوط به بنگاه هاي توليدي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به موضوع تأمين مالی اختصاص داشته و ستاد در موارد متعددي، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباري را به پرداخت تسهيالت و در برخی موارد با قيد رقم مشخص، ملزم کرده است.

در این گزارش، رتبه دوم این دسته از مصوبات ستاد به موضوع تعیین تکلیف بدهی های معوق اختصاص دارد كه اغلب در قالب الزام بانك ها به تقسیط بدهی تسهیلات معوق شده، مقرر شده است.

بیشتر بخوانید: ضرب الأجل ستاد رفع موانع تولید برای تکمیل طرح های صنعتی

بیشتر بخوانید: جزئیات بسته دولت برای رفع موانع تولید

بر این اساس، حدود نيمی از مصوبات ستاد در خصوص شرکتها و بنگاه هاي پاسخ دهنده اجرا نشده و فقط يک پنجم از مصوبات بررسی شده، به طور کامل اجرا شده است.

در مجموع می توان گفت مهمترين موضوعات مورد توجه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در 40 نشست در بازه زمانی مورد بررسی، به ترتيب مسائل بانکی (51 درصد)، مشکلات مالياتی (8 درصد)، مشکلات تأمين اجتماعی (6 درصد) و مسائل گمرکی (3 درصد) بوده است.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس را اینجا مطالعه کنید.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید