معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی

0
لوازم خانگی
کارخانه لوازم خانگی
شاهین مستوفی به سیاست های حمایتی سازمان امور مالیاتی در بخش تولید اشاره و بیان كرد: شركت های تولیدكننده لوازم خانگی در مناطق محروم، مناطق در حال توسعه و شهرك های صنعتی می توانند از معافیت های موضوع ماده ۱۳۲ استفاده كنند.

به گزارش نبض صنعت، مدیركل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار كرد: طبق آمارهای رسمی از مراجع رسمی ورودی كشور، در حال حاضر قاعدتاً نباید واردات كالای لوازم خانگی داشته باشیم.

وی با بیان اینكه مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی به تولیدكننده ندارد گفت: این نوع مالیات در نهایت روی قیمت كالای نهایی كه به فروش می رسد تاثیر گذار است و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف كننده دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز می شود.

مستوفی به سیاست های حمایتی سازمان امور مالیاتی در بخش تولید نیز اشاره و بیان كرد: شركت های تولیدكننده لوازم خانگی در مناطق محروم، مناطق در حال توسعه و شهرك های صنعتی می توانند از معافیت های موضوع ماده ۱۳۲ استفاده كنند.

مدیركل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور عنوان كرد: ما هرگونه فرآیند حمایتی كه برای بخش تولید داریم برای تولیدكنندگان لوازم خانگی هم اعمال می كنیم و اگر مشمول معافیت های قانونی شوند از آن ها مالیات مطالبه نخواهد شد.

وی متذكر شد: اگر شركت های تولیدی مشمول معافیت های مالیاتی سازمان نشوند، مالیات از سود شركت های تولیدی دریافت خواهد شد.

مستوفی گفت: سازمان امور مالیاتی، بخش تولید را مورد حمایت قرار می دهد تا هم موجب كاهش هزینه های تمام شده شركت ها شود و هم اینكه شركتها بتوانند فعالیت خود را به نحو احسن انجام دهند.

مدیركل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور تأكید كرد: اگر قرار باشد كالایی به صورت رسمی و از مرجع قانونی و گمرك كشور وارد شود قطعاً ۹ درصد مالیات بر مصرف از آن كالا دریافت خواهد شد و اگر كالای قاچاق شناسایی شود نیز مشمول مالیات ۹ درصد می شود.

وی افزود: سیاست های تشویقی حمایت از تولید در فرآیند قانون بودجه كشور و ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به شكل وسیعی دیده شده و بنابراین سیاست های حمایتی از تولید در حال انجام است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید