نبض صنعت گزارش می دهد
«خودرو و قطعات» شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی را افزایش داد

0
خودرو
شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی در بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۲۱/۹ و ۲۱/۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۸/۳ و ۹/۳ درصدی مواجه شد که بیشتر تحت تأثیر رشد رشته فعالیت خودرو و قطعات بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، در بهمن ماه ۱۴۰۱ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۸۰/۴ و ۸۶ درصدی داشته است.

همچنین شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه پس از رشد منفی دی ماه، در بهمن ماه رشد ۱۳/۲ درصدی را تجربه کرده است.

در بهمن ماه ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی پس از نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر رشد مثبت ۴/۱ درصدی را ثبت کرد و به بالاترین نرخ رشد پس از خرداد ماه رسید. همچنین رشد نقطه به نقطه پس از گذشت ۱۰ ماه مجدداً صعودی شد و با ۴/۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۳۵/۹ درصد رسیده است.

گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در بهمن ماه ۱۴۰۱ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۱/۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۴۵/۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیلهای خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: رتبه‌بندی شاخص عملکرد رقابت صنعتی اعلام شد

بیشتر بخوانید: رشد ۲۳ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت

شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت استفاده می شود و مركز پژوهش هاي مجلس نیز به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شركتهاي بورسي را محاسبه مي كند.

اهمیت این شاخص به روز برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود زیرا بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود.

طي بهمن امسال شاخص تولید شركت هاي صنعتی بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 21.9  درصدي مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی، 13 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و تنها 2 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده اند.

در این مدت، رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «تجهیزات برقی» و «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید داشته اند.

همچنین طی بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «تجهیزات برقی» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید داشته اند.

شاخص تولید شركتهاي معدني بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با كاهش 26.3 درصدي و نسبت به ماه قبل با کاهش 2.6 درصدی مواجه شده است.

گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بهمن ماه 1401 بخش صنعت و معدن قابل دسترس است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید