شیرینی گران شد

0
سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی ضمن تأیید افزایش قیمت شیرینی گفت: متأسفانه در كنار خیلی از كالاها، قیمت مواد اولیه شیرینی هم افزایش پیدا كرده است.

به گزارش نبض صنعت، محمدعلی اسفنانی با تأیید افزایش قیمت شیرینی اظهار كرد: در كنار خیلی از كالاها، قیمت مواد اولیه شیرینی هم افزایش پیدا كرده است.

وی افزود: قیمت گذاری روی كالاها بر سه نوع است؛ نوع اول قیمت گذاری پیشینی است كه برای كالاهای اساسی انجام می شود، قیمت گذاری پسینی هم درمورد برخی كالا و توسط ستاد تنظیم بازار انجام می شود اما دسته سوم كالاهایی هستند كه عرضه و تقاضا قیمت آن ها را مشخص می كند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی با بیان اینكه شیرینی قیمت مصوب خاصی ندارد گفت: اتحادیه مربوطه هر سال با توجه به قیمت مواد اولیه قیمت ها را تعیین می كند و آن قیمت، مبنا قرار می گیرد و بنابراین مشمول قیمت گذاری نمی شود.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید