گزارش نبض صنعت از جدیدترین پایش بخش حقیقی اقتصاد؛
شاخص تولید شرکتهای صنعتی افت و شاخص فروش رشد کرد

0
پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفند سال 1401 بخش صنعت و معدن نشان می دهد در این ماه شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12/8 و 11/2 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، در اسفند سال 1401، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌‌ ترتیب با افزایش 12/8و 11/2 درصدی مواجه شده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید رشد منفی 1/5 درصدی و شاخص فروش رشد مثبت 5 درصدی داشته است.

در این ماه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات اگرچه نسبت به ماه قبل‌ به‌ ترتیب 20/2 و 5/5 درصد کاهش یافته است، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل‌ به‌ ترتیب افزایش 93/2 و 20/3درصدی داشته است.

همچنین، شاخص تولید و فروش رشته‌ فعالیت فلزات پایه پس از رشد مثبت بهمن‌ماه، در این ماه رشد منفی ۹ و 13 درصدی داشته ‌است.

رکوردشکنی رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی

در اسفندماه سال 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت 7 درصدی را ثبت کرده است که بالاترین رشد ماهیانه پس از اردیبهشت‌ماه(حذف ارز ترجیحی) بوده ‌است،

همچنین رشد نقطه به نقطه در ادامه روند صعودی ۲ ماه اخیر با 7/3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 42/8 درصد رسیده است.

گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اسفندماه سال 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 0/4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 45/3 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طي اسفندماه سال 1401 ،شاخص تولید شركتهاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 12.8 درصدي و نسبت به ماه قبل با كاهش 1.5 درصدي مواجه شده است.

رشته فعالیت های موثر در رشد و کاهش شاخص تولید

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 10 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 5 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده اند. رشته فعالیتهای سایر کانی غیرفلزی، خودرو و قطعات و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیتهای کک و پالایش و فلزات پایه بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی و معدنی بورسی در اسفند 1401

همچنین طی اسفندماه سال 1401 نسبت به ماه قبل، رشته فعالیتهای سایر کانی غیرفلزی، سیمان و فلزات پایه بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیتهای خودرو و قطعات، تجهیزات برقی و محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات، بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

افت شاخص تولید و رشد شاخص فروش معدنی ها

شاخص تولید شركتهاي معدني بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با كاهش 29.7 درصدي و نسبت به ماه قبل با كاهش 0.4 درصدي مواجه شده است.

طي اسفندماه سال 1401 شاخص فروش شركتهاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 11.2 درصدي و نسبت به ماه قبل با افزایش 7.5 درصدي مواجه شده است.

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 9 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 6 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند.

رشته فعالیتهای سایر کانی غیرفلزی، تجهیزات برقی و کاشی و سرامیک بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیتهای کک و پالایش و فلزات پایه بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، رشته فعالیتهای سایر کانی غیرفلزی، کاشی و سرامیک و سیمان بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیتهای تجهیزات برقی، دارو و خودرو و قطعات بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.

شاخص فروش شركتهاي معدني بورسي هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با كاهش 30 درصدي و نسبت به ماه قبل با افزایش 10.3 درصدي مواجه شده است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید