بی توجهی به آمایش سرزمین مانع توسعه اقتصادی می شود

0
یک نماینده مجلس گفت: ما باید برویم و ببینیم که چرا با وجود این میزان منابع، شش برنامه توسعه ای کشور به درستی اجرایی نشده است.

به گزارش نبض صنعت، سید البرز حسینی با اشار به مباحث زیر ساختی و ریشه ای شکل گیری تورم در اقتصاد کشور افزود: مباحث مربوط به اقتصاد، ظروف مرتبط به هم دارند.

وی با بیان اینکه نمی توان حوزه اقتصاد را جدا از مسائل فرهنگی دانست اظهار کرد: مسائل مربوط به تولید، زندگی روزمره مردم ،نظام مالی کشور وپروژه های کلان در ذیل مباحث اقتصادی کشور تعریف می شوند.

حسینی با اشاره به  یکی از عوامل نابه سامانی در اقتصاد کشور که می تواند به تورم دامن بزند، ادامه داد: یکی از عوامل عدم اجرای برنامه های توسعه ای است. ما باید برویم و ببینیم که چرا با وجود این میزان منابع، شش برنامه توسعه ای کشور به درستی اجرایی نشده است.

وی تصریح کرد: وقتی مطالعه ای روی این بخش صورت می پذیرد، می بینیم که تقریبا به صورت مستدلی زوایای حوزه توسعه در این برنامه ها دیده شده، اما اجرایی نشده است. به اعتقاد بنده یکی از عوامل نادیده گرفتن موضوع، بی توجهی به آمایش سرزمینی در کشور است چراکه ما در حال حاضر اطلاعات دقیقی از حوزه های مختلف نداریم.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما در قالب یک مدل به همه قضایای کشور اعم از مسائل فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی نگاه می کنیم، تاکید کرد: در این صورت وقتی ما یک بستر مناسب برای پرداختن به آمایش سرزمینی نداشته باشیم همه منابع موجود برای بهبودی شرایط اقتصاد را هدر می دهیم و تورم شکل می گیرد.

حسینی بیان کرد: در این اوضاع و شرایط همواره مسائلی ساخته می شوند که به سرعت اثر وضعی خود را از دست می دهد، یعنی خیلی از منابع کشور هزینه فعالیت هایی می شود که تقریبا به توسعه کشور نمی انجامد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اولین موضوع زیرساختی در زمینه مهار تورم پرداختن به مسائل آمایش سرزمینی است. باید ظرفیت هر حوزه در کشور به درستی دیده شود چراکه این موارد به صورت پازل وار همدیگر را حمایت و کمبود های همدیگر را جبران می کنند.

وی با بیان اینکه بطور مثال ما همان اقدام توسعه ای که در استان شمالی کشور انجام می دهیم، در جنوب کشور تکرار می کنیم، بیان کرد: در بخش ساختارهای اقتصادی هم به همین منوال منابع را توزیع می کنیم.

حسینی با بیان اینکه ارتباطات جهانی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است، بیان کرد: ما کشوری منفصل و منفک از باقی جهان نیستیم و به هر حال باید الگوهای اقتصادی مان را با کشورهای جهان در ارتباط ببینیم.

ارتباط حوزه بین الملل به صورت منطقی باید برقرار باشد​

وی با بیان اینکه ما منابعی در اختیار داریم که مابقی کشورها آن منابع را در اختیار ندارند تاکید کرد: همینطور ما یکسری نیازهایی داریم که بسیاری از کشورهای دنیا آنها را در اختیار دارند لذا ارتباط حوزه بین الملل  باید با ظرفیت های داخلی اقتصادی کشور به صورت منطقی برقرار باشد.

وی با بیان  اینکه ما سالها شعار جداسازی منابع نفتی از بودجه را تکرار می کنیم، بیان کرد:این در حالی است که عملا هرچه جلوتر می رویم به این شعار در عمل توجه کافی نداریم. بنابراین اگر ظروف مرتبط اقتصادی کشور را به درستی به هم متصل نکنیم و این ظروف را به صورت جداگانه ببینیم، این موارد باعث می شود تا ما نتوانیم تورم و رشد نقدینگی را به صورت ریشه ای مهار و ابزارهایی که ساختار اقتصادی ما را بهم می زند را شناسایی کنیم.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید