نبض صنعت گزارش می دهد
پیش بینی افت سرمایه گذاری صنعتی در برنامه هفتم

0
صنعت نساجی
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کمبود انرژی در فاصله سالهای ۹۰ تا ۱۴۰۰  باعث افت سرمایه گذاری بخش صنعت شده که تداوم این روند، تحقق اهداف برنامه هفتم را نیز با مشکل روبرو خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بررسی ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم، افت انگیزه سرمایه گذاری در بخش صنعت از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ دلایل مختلفی داشته که عدم توجه به آنها باعث تدام این افت در برنامه هفتم نیز خواهد شد.

بررسی وضعیت صنایع کشور نشان می دهد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۸ درصد رشد داشته که برای این بخش بسیار کم است. تأثیرپذیری صنایعی مثل خودروسازی از تحریم ها در کنار کاهش انگیزه سرمایه گذاری در این بخش از مهمترین علل رشد کم این بخش بوده است.

ضمن اینکه در سال های پایانی دهه ۱۳۹۰ مسئله تأمین انرژی (گاز در فصول سرد و برق در فصول گرم) صنایع مختلفی را متأثر ساخته و در صورت تداوم، از این محل نیز انگیزه سرمایه گذاری در بخش صنعت باز هم کاهش خواهد یافت.

عملکرد بخش معدن

در بررسی وضعیت معدن نیز باید گفت بخش معدن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سایر بخش های اقتصادی عملکرد بهتری داشته و رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ را ثبت کرده است. با این حال سهم کم این بخش از ارزش افزوده اقتصاد باعث شده این رشد قابل توجه، اثر چندانی بر رشد تولید ناخالص داخلی نداشته باشد.

در بخش ساختمان نیز آمارها گویای آن است که با کاهش سرمایه گذاری در ساختمان و رشد منفی سرمایه گذاری در اکثر سال های دهه ۱۳۹۰ رشد این بخش نیز منفی بوده و طی این دهه نزدیک به ۴۲ کاهش یافته است. افت این بخش بر میزان مصرف تولیدات صنعتی و معدنی اثرگذار است.

ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی

بررسی اجزای ارزش افزوده طی این دهه نیز حاوی حقایق مهمی است. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می شود در حالی که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه رشد نزدیک به 9 درصدی طی این دهه داشته، با این حال این رشد در بین بخش های اقتصادی به یک نسبت نبوده است.

در حالی که بخش هایی مثل ساختمان و نفت وگاز طی این دوره کاهش قابل توجهی داشته اند، بخش های معدن، آب و برق و گاز و کشاورزی طی این دوره رشدهای خوبی تجربه کرده اند.

ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید