گزارش نبض صنعت از جدیدترین پایش بخش حقیقی اقتصاد؛
جزئیات اثرگذاری قطع برق بر شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی+سند

0
پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در خردادماه سال 1402 بخش صنعت و معدن نشان می دهد شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲/۲ درصدی و شاخص فروش کاهش ۱/۶ درصدی را داشته است،

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، شاخص تولید و فروش نیز در خردادماه نسبت به ماه قبل افزایش ناچیز ۰/۸ و ۰/۲ درصدی داشته اند که تحت تاثیر قطعی برق صنایع در خرداد ماه بوده است.

نوسان شاخص تولید و فروش خودروسازان

در خرداد امسال شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴/۴ و ۲/۸ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید افزایش ۴/۲ درصدی و شاخص فروش کاهش ۷/۹ درصدی داشته است.

همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جزء دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۷/۲ و ۸/۷ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴/۶ و ۱۰ درصدی داشته است.

رشد شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی

در خرداد سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت ۰/۶ درصدی را ثبت کرده است،

همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به ۱۶/۷ درصد رسیده است.

گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در خرداد سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۴/۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۳۴/۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

جزئیات پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در خردادماه سال 1402 بخش صنعت و معدن را ملاحظه کنید.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید