شورای عالی معادن به اختلاف معدنداران ورود می‌کند

0
رئیس هیئت مدیره خانه معدن ایران

عضو شورای عالی معادن گفت: این شورا در صورت اعتراض معدن‌داران به رویه سازمان‌های صمت استانی در موضوع تمدید مجوز‌ها ورود می‌کند.

به گزارش نبض صنعت، محمدرضا بهرامن درباره تمدید نشدن مجوز فعالیت بهره‌بردار معدن ققنوس خواف، افزود: بیش از یک سال است که اختیارات مربوط به تمدید مجوز‌های معدنی به سازمان‌های صمت استان‌ها واگذار شده است. در موضوع معدن ققنوس نیز درخواست بهره‌بردار معدن در روال عادی به سازمان صمت استان مربوطه ارجاع شد اما از این که چرا در این سازمان استانی تمدید مجوز صورت نگرفت اطلاعی ندارم.

وی گفت: در صورتی که بهره‌بردار معدن به رویه عملکردی سازمان صمت استان اعتراض کند پرونده آن به شورای عالی معادن می‌آید و ما در اسرع وقت آن را بررسی خواهیم کرد.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید