بیشترین تسهیلات بانکی نصیب کدام بخش شد؟

0
تسهیلات صنعت
تسهیلات صنعت
طی ۹ ماهه امسال بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات و همچنین صنعت و معدن اختصاص داشته است.

به گزارش نبض صنعت، طبق این آمار در ۹ ماهه امسال در مجموع بیش از ۲۰۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۶۵.۵ درصد افزایش داشته است.

در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۶۸.۷ درصدی در ۹ ماهه امسال، به ۶۱۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این تسهیلات در ۹ ماهه سال گذشته ۳۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در ۹ ماهه سال گذشته ۲۹.۷ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۲ درصد رسیده است.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.

سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی کاهش یافت

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۲۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که با ۴۰.۵ درصد افزایش به ۲۲۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در مدت مشابه سال جاری رسیده است. با این حال سهم بازرگانی از تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از ۱۸.۲ درصد در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است.

در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در ۹ ماهه امسال سهم ۴۱.۸ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۸۴۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۷۵.۳ درصد افزایش داشته است.

بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۷.۳ و ۵.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۷۴.۸ و ۵۱ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزایش داشته و به حدود ۱۴۷ هزار میلیارد و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید