وعده خودرویی وزیر صنعت محقق نشد

0
خودرو
وعده وزیر صنعت برای تولید خودرو در سال 1400 محقق نشد.

به گزارش خبرنگار نبض صنعت، در حالی که طبق وعده رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود سال 1400 یک‌ میلیون و ۱۰۰‌ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود اما آمار تولید خودرو گویای عدم تحقق این وعده است.

در سال گذشته در مجموع سه خودروساز بزرگ کشور حدود ۸۴۲‌ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کردند، این در حالی است که سال ۹۹ حدود ۸۶۸‌ هزار و ۱۰۰ دستگاه از محصولات سواری در خطوط تولید، نهایی شده بود.

بررسی آمار تولید خودروهای سواری در سال 1400 نشان می دهد ایران‌ خودرو و سایپا نسبت به سال 99 با افت تولید روبرو بودند و تنها پارس‌ خودرو توانست رشد تولید را در کارنامه خود ثبت کند.

بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با تولید حدود 451‌ هزار و 100 دستگاه، عنوان پرتیراژترین خودروساز کشور را به خود اختصاص دادند. با توجه به این تیراژ، خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص به تنهایی حدود 54‌درصد از کل تولید خودروی سواری را در کارنامه خود ثبت کرد.

سهم سایپا نیز از کل تولید سواری حدود 33‌ درصد است. باقی تولید نیز (حدود 13‌درصد) سهم پارس‌خودرویی‌هاست.

باید به این موضوع توجه داشت که گرچه آبی‌ پوشان جاده مخصوص نشان پرتیراژترین خودروساز را در سال 1400 به سینه دارند اما نسبت به تیراژ تولید سال 99 با افت روبه‌رو بودند.

مقایسه تیراژ تولید ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹ از افتی حدود ۵‌ درصدی حکایت دارد. این خودروساز سال ۹۹ تولید حدود ۴۷۵‌هزار و ۵۵۰ دستگاه خودرو را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده بود.

اما هریک از خودروهای حاضر در سبد محصولاتی ایران‌خودرو چه افت و خیزی را در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال پیش از آن به خود دیدند؟

گروه پژو به عنوان پرتیراژترین گروه خودرویی در این شرکت خودروساز طی سال گذشته حدود ۲۹۷‌ هزار و ۸۰۰ دستگاه تولید شد. تیراژ تولید گروه پژو طی ۱۴۰۰ در قیاس با تولید سال ۹۹ این خودروساز از افت تولید حدود ۱۴‌ درصدی حکایت دارد.

آبی‌های جاده مخصوص سال ۹۹ تولید نزدیک به ۳۴۶‌ هزار و ۶۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود با برند پژو را نهایی کردند. بنابراین غول آبی جاده مخصوص در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹، حدود ۴۷‌ هزار و ۷۵۰ دستگاه از این گروه خودرویی کمتر تولید کرده است.

خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص در تولید گروه سمند نیز افت تولید را تجربه کرد. آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته حدود ۵۰‌هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع سمند را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. تولید این تعداد خودرو از گروه سمند در مقایسه با تولید این گروه خودرویی در سال ۹۹ از افتی حدود ۹‌ درصدی حکایت دارد.

غول آبی جاده مخصوص سال ۹۹ حدود ۵۵‌ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سمند تولید کرد. بنابراین به لحاظ تیراژ شاهد افت تولید حدود ۵‌ هزار و ۱۰۰ دستگاهی گروه سمند بودیم. تولید دنا نیز در مسیر گروه پژو و سمند حرکت کرد و افت تولید را به خود دید.

آبی‌ پوشان جاده مخصوص سال ۱۴۰۰  حدود ۵۰‌ هزار و ۲۵۰ دستگاه انواع دنا تولید کردند. این تیراژ تولید در مقایسه با تولید حدود ۵۵‌ هزار و ۳۰۰ دستگاهی سال ۹۹ از افتی حدود ۹‌ درصدی خبر می‌دهد. به عبارت دیگر تیراژ تولید دنا در سال گذشته به نسبت سال پیش از آن حدود ۵‌ هزار دستگاه کمتر شده است. برخلاف گروه پژو، سمند و دنا، تولید رانا در جاده رشد تولید حرکت کرد.

ایران‌خودرویی‌ها در سال ۱۴۰۰ در مجموع تولید نزدیک به ۳۵‌ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع رانا را نهایی کردند. تولید این تعداد رانا در قیاس با تولید سال ۹۹ از رشدی حدود ۱۷۳‌ درصدی حکایت دارد. آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته  حدود ۱۳‌ هزار دستگاه انواع رانا تولید کردند. بنابراین شاهد رشد تیراژی حدود ۲۳‌هزار و ۶۰۰ دستگاهی رانا در بازه زمانی یاد شده هستیم.

هایما به عنوان تنها محصول مونتاژی حاضر در خطوط تولید ایران‌خودرو نیز مانند رانا رشد تولید را به خود دید. آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته نزدیک به ۸‌ هزار و ۶۵۰ دستگاه انواع هایما تولید کردند. تولید این تعداد هایما در قیاس با تولید سال پیش از آن رشدی حدود ۷۴‌ درصدی را در کارنامه این خودروساز ثبت کرد.

آنطور که آمارهای منتشر شده توسط ایران‌خودرویی‌ها نشان می‌دهد سال ۹۹ تولید حدود ۵‌ هزار دستگاه انواع هایما در این شرکت خودروساز نهایی شده است. مقایسه تیراژ تولید هایما در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این خودروساز توانسته به لحاظ عددی رشدی حدود ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاهی را محقق کند.

غول آبی جاده مخصوص در سال ۱۴۰۰ موفق شد از محصول نوبرانه خود یعنی تارا حدود ۸‌هزار و ۵۵۰ دستگاه را در خطوط تولید تکمیل کند. ایران‌خودرویی‌ها در پایان سال ۹۹ در مجموع تولید نزدیک به ۱۵۰ دستگاه انواع تارا را در کارنامه خود ثبت کرده بودند.

سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور پشت سر ایران‌خودرو در جاده افت تولید خودروهای سواری حرکت کرد. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افت حدود ۳‌ درصدی را به خود دید.

سایپایی‌ها در سال ۱۴۰۰ در مجموع تولید نزدیک به ۲۸۱‌ هزار و ۲۵۰ دستگاه خودروی سواری را تجربه کردند. این در شرایطی است که در سال پیش از آن آنها توانسته بودند حدود ۲۸۹‌ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری تولید کنند.

نارنجی‌ پوشان جاده مخصوص در سال ۱۴۰۰ تمرکز تولید خود را روی محصولات خانواده تیبا و همچنین محصول نوبرانه خود یعنی شاهین قرار دادند. این خودروساز طی سال گذشته نزدیک به ۲۶۰‌ هزار و ۲۵۰ دستگاه انواع تیبا تولید کرد. تولید این تعداد تیبا در مقایسه با سال ۹۹ رشدی نزدیک به ۱۰‌ درصدی را تجربه کرده است.

بررسی آمارهای سال ۹۹ خودروسازی سایپا نشان می‌دهد این خودروساز نزدیک به ۲۳۶‌هزار و ۹۵۰ دستگاه انواع تیبا را در خطوط تولید خود تکمیل کرده است. غول نارنجی جاده مخصوص سال گذشته تولید حدود ۲۰‌هزار و ۸۶۰ دستگاه شاهین را نیز نهایی کرد.

دومین خودروساز بزرگ کشور سال ۹۹ حدود‌ هزار و ۷۳۰ دستگاه شاهین را در خطوط تولید خود تکمیل کرده بودند.

برخلاف ایران‌ خودرو و سایپا اما پارس‌خودرو توانسته در جاده رشد تولید حرکت کند. سومین خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال پیش از آن رشد تولید حدود 6.5 درصد را تجربه کرد. پارس‌خودرویی‌ها در سال گذشته در مجموع تولید حدود ۱۰۹‌ هزار و ۸۵۰ دستگاه انواع محصولات سواری را در کارنامه خود ثبت کردند.

بررسی آمار تولید این خودروساز در سال پیش از آن گویای تولید  حدود۱۰۳‌ هزار دستگاهی محصولات سواری است. بنابراین پارس‌خودرویی‌ها به لحاظ تیراژ توانسته‌اند تولید خود را نزدیک به ۶‌ هزار و ۸۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹ رشد دهند.

گروه Q۲۰۰ (انواع کوییک به جز کوییک معمولی) پرتیراژترین محصول پارس‌خودرو در سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود. این خودروساز از محصولات حاضر در گروه Q۲۰۰ حدود ۵۸‌ هزار و ۴۵۰ دستگاه تولید کرد. با توجه به این تیراژ تولید و مقایسه آن با تیراژ سال ۹۹ شاهد رشد حدود ۷‌درصدی در تولید این گروه خودرویی هستیم.

سومین خودروساز بزرگ کشور سال ۹۹ حدود ۵۴‌ هزار و ۵۶۰ دستگاه از محصولات حاضر در این گروه خودرویی را تولید کرده بود. کوییک معمولی عنوان دومین محصول پرتیراژ پارس خودرو در سال ۱۴۰۰ را در اختیار دارد.

این خودروساز طی سال گذشته حدود ۳۲‌ هزار و ۶۰۰ دستگاه کوییک معمولی تولید کرد. سال ۹۹ در مجموع ۹‌ هزار و ۷۵۰ دستگاه از این خودرو در خطوط تولید پارس خودرو تکمیل شده بود.

گروه S۲۰۰ (ساینا) نیز در سال گذشته حدود ۱۸‌هزار و ۲۰۰ دستگاه تولید و لقب سومین محصول پرتیراژ پارس خودرو را به خود اختصاص داد.

این خودروساز سال ۹۹ حدود ۸‌ هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع ساینا تولید کرد. تولید نزدیک به ۶۰۰ دستگاه برلیانس هم در سال ۱۴۰۰ در دستور کار پارس‌خودرویی‌ها قرار داشت.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید